Witamy w internetowej Galeri Świec!


Tel (+48) 504 988 680

Viber (+48) 504 988 680

Czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00

Galeria świec

rzeźbionych ręcznie

Parafina twórcza dziedzina - Tworzenie świec w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Twórczość jest nieodłącznym atrybutem życia każdego, jest to metoda pozawerbalnego wyrażania stanów emocjonalnych, idei, wyobrażeń. Możliwości twórcze tkwią w kązdym człowieku, a twócze działania mają ogromne znaczenie terapeutyczne,  rozwijają strefę estetyczną, wyobraźnię dając możliwość samorealizacji i spełnienia - są aktywną formą rehabilitacji.

 

WIELOASPEKTOWOŚĆ TERAPII

 

ASPEKT FIZYCZNYASPEKT PSYCHICZNYASPEKT SPOŁECZNY
 • POPRAWA SPRAWNOŚCI MANUALNEJ
 • POPRAWA KOORDYNACJI WZROKOWO - RUCHOWEJ
 • BUDOWANIE WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI
 • BUDOWANIE ADEKWATNEJ SAMOOCENY
 • NAWIĄZYWANIE I PODTRZYMYWANIE RELACJI INTERPERSONALNYCH W GRUPIE

 

CELE TERAPII

 

 • aktywizacja, motywowanie do samodzielnych pomysłów i ich realizacji
 • nauka samodzielności
 • nauka wypełniania ról społecznych
 • wypełnianie obowiązków podczas zajęć terapeutycznych
 • akcentowanie mocnych stron uczestnika
 • wykształcenie w uczestnikach poczucia wartości po przez akcentowanie mocnych stron
 • pokonywanie nieśmiałości, motywowanie do wychodzenia z własnymi pomysłami i inicjatywami
 • pomoc we wprowadzeniu zmian we własnym życiu po przez rozwijanie  zainteresowań
 • budowanie poczucia niezależności oraz przekonanie, że potrafi poradzić sobie z nowymi wyzwaniami
 • Przygotowanie osoby do wykonywania różnego rodzaju prac, w tym zawodowych na miarę jej możliwości z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych, umysłowych i społecznych

RODZAJE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ARTETERAPIA


METODATECHNIKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
RzeźbaObróbka masy - (parafina) tworzenie rdzenia świecy
Zdobnictwo
Tworzenie kolejnych warstw świec i ich zdobienia za pomocą rytowania i nacinania